เราจะจัดการกับความเครียดอย่างไรดี

ถึงตัวจะเป็นเด็ก แต่สมองและความคิดก็สามารถพัฒนาได้เรื่อยๆ และย่อมีความเครียดเช่นกัน เป็นเด็กใครว่าสบาย เด็กอย่างเราก็เครียดได้เหมือนกัน เพราะในแต่ละช่วงวัยของอายุ เรามักพบ เรื่องราวต่างๆ เข้ามาให้คิดอยู่เสมอ เรื่องเล็กน้อยของผู้ใหญ่ อาจจะแก้ไม่ตกสำหรับเด็กๆ ก็ได้ ดังนั้น เราไม่ควรสรุปความเครียดของใครว่าเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่

ความเครียดที่เกิดตามปกติ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีสิ่งมากระตุ้น อย่างเช่น มีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ มีความสูญเสีย ฯลฯ แต่เมื่อปัญหาเหล่านั้นหายไป ตัวความเครียดก็จะค่อย ๆ หายไปด้วย โดยทุกช่วงวัยมีความเครียดเกิดขึ้นได้ และก็มีความเครียดที่แตกต่างกัน”

การจัดการความเครียดสำหรับวัยต่างๆ
วัยเด็กคงหนีไม่พ้นความเครียดที่เกิดขึ้นจากการเรียน การปรับตัวเข้าสังคมอย่างไรให้เข้ากับเพื่อนได้ เป็นที่ยอมรับ วัยรุ่น อาจมีความเครียดเรื่องจุดมุ่งหมายในชีวิต อนาคตที่จะเกิด การเป็นตัวของตัวเอง ฯลฯ
ช่วงวัยทำงานปัญหาความเครียดอาจเกิดขึ้น ทั้งเรื่องการทำงาน การตัดสินใจเลือกระหว่างทำงานกับการศึกษาต่อ เพราะอายุที่กำลังจะมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้วัยทำงานต่างโหยหายถึงความมั่นคงในชีวิต การดูแลครอบครัว ฯลฯ ในช่วงวัยนี้มักมีความเครียดได้ง่ายทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวหากดูแลตนเอง ดูแลสุขภาพไม่ดีพอก็อาจมีปัญหาสุขภาพตามมา
ในช่วงวัยใกล้เกษียณหรือหลังวัยเกษียณ ความเครียดจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยโยหายความมั่นคงในชีวิต วัยนี้ก็จะมีแล้วทุกอย่างซะส่วนใหญ่ แต่ที่เข้ามาแทนที่ความเครียดก็คงหนีไม่พ้นความเหงาเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว จากเคยทำงานก็ไม่ได้ทำงานเหมือนก่อน หรือมีปัญหาสุขภาพ ฯลฯ

การสร้างความสมดุล ผ่อนคลายจากความเครียด อาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. การดูแลความเครียดสำหรับตัวเราเอง
2. ดูแลความเครียดคนรอบข้าง
ซึ่งความเครียดทั้ง 2 มีความสัมพันธ์กัน คือ การดูแลความเครียดของตนเองสำหรับวัยเด็ก วัยรุ่น ก็อาจจะไม่สามารถจัดการกับความเครียดนี้ได้ จึงต้องพึ่งพาคนรอบข้าง กลับกันในวัยที่เราเป็นผู้ใหญ่ หรือผู้มีความรู้ก็ต้องให้คำปรึกษากับคนอื่น หรือผู้ที่ไม่รู้จะจัดการกับปัญหาดังกล่าวยังไง โดยเฉพาะเมื่อเด็กๆ มีความเครียด เขาอาจไม่บอกใคร ไม่ยอมพูด ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตพูดคุยให้ความใกล้ชิด ให้คำแนะนำ โดยหากรู้สึกไม่ดี มีปัญหาอะไรก็ต้องบอก อาจบอกกับพ่อ แม่ หรือคนที่ไว้ใจ รวมทั้งสอนวิธีรับมือความเครียด คลายเครียดอย่างถูกวิธี เหมาะสมตามวัย ส่วนช่วงวัยรุ่น ต้องรับฟังให้มากขึ้น และการแก้ปัญหาก็ต้องเหมาะสม