วิตามินรวมอาจทำให้ความรู้ความเข้าใจลดลงในผู้สูงอายุ

นักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาใหม่ระบุว่าการรับประทานวิตามิ …